Lidmaatschap

Mesh Print Club lid worden? Volg dan deze ledencursus!

Deze intensieve 1:1 ledencursus is speciaal voor hen die lid willen worden van de Mesh Print club. Geschikt voor zowel de beginner als de gevorderde.

Tijdens deze cursus doorloop je het proces van zeefdrukken, gebruik van afbeeldingen, materialen, verschil in zeefdruk ramen, aanbrengen van emulsie, belichten, gebruik zeefdruk tafels en dus het vervaardigen van je eigen zeefdruk (1 en/of 2 lagen). Aan de hand van voorbeelden laten we je zien wat er allemaal mogelijk is met deze techniek. Ook leggen we je het gebruik van je persoonlijke dashboard functie uit (24/7 afspraken maken en toegang hebben tot de MPC).

We geven je een handig naslagwerkje mee zodat je alles op je gemak kunt nalezen en raadplegen wanneer je iets vergeten bent.

Kosten van de cursus: €110,-
incl. koffie/thee en broodjes.
Incl. materiaal.
Incl. handzaam handig boekje over het zeefdruk proces.
Aantal deelnemers: 1:1

Wat zijn de kosten van lidmaatschap?

  • Lidmaatschap is € 25,- p.m. en wordt middels een automatische incasso afgeschreven. Of je betaald in één keer € 250,- voor een heel jaar. Dan heb je een korting van € 50,-!
  • Lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste 1 jaar. Na dat jaar is je lidmaatschap  per maand opzegbaar.
  • Lidmaatschap is exclusief materiaalkosten

Vanwege deze opzet zijn we flexibeler in onze dagen, dus mail even je voorkeuren naar ons.

 

Become a Mesh Print Club member? Then follow this members course!

This intensive : members course is especially for those who want to become a member of the Mesh Print club. Suitable for both the beginner and the advanced.

During this course you will go through the process of screen printing, use of images, materials, difference in screen printing windows, application of emulsion, exposure, use screen printing tables and thus the manufacture of your own screen printing ( and / or layers). Based on examples, we show you what is possible with this technique. We also explain the use of your personal dashboard function (making appointments 24/7 and having access to the MPC).

We will hand you a reference book so that you can read everything at your leisure and consult it when you have forgotten something.

Cost of the course: € 110,–

incl. coffee / tea and sandwiches.
Incl. materials
Incl. handy booklet about the screen printing process.
Number of participants: 1:1

What are the costs of membership?

• Membership is € 25,– a month and is debited by direct debit. Or you pay € 250 in one go for a whole year, which will give you aa discount of € 50,–!
• Membership is entered into for at least one year. After that year, your membership can be canceled per month.
• Membership does not include material costs.

Because of this set-up we are more flexible in our days, so please e-mail us your preferences.

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP

● LIDMAATSCHAP