Ledencursus zeefdrukken / Membership silkscreening

Scroll down for English!
Wil je lid worden van de MPC dan dien je eerst een ledencursus te volgen. Tijdens deze ledencursus leer je het gebruik van afbeeldingen, materialen, verschil in zeefdruk ramen, aanbrengen van emulsie, belichten, gebruik zeefdruk tafels en het vervaardigen van je eigen zeefdruk (in 2 lagen). Aan de hand van voorbeelden laten we je zien wat er allemaal mogelijk is met deze techniek. Daarnaast leggen we je het gebruik van je persoonlijke dashboard functie uit (24/7 toegang tot de werkplaats). Ook hebben we een film gemaakt waarin alle stappen nogmaals worden uitgelegd.
Hou er rekening mee dat de ledencursussen op een doordeweekse dag (meestal in de ochtend) plaatsvinden.
Ook zijn er geen komende lidmaatschappen in de ledencursus prijs opgenomen, deze dienen daarna te worden betaald voor een lopen kwartaalabbonement.

Kosten van de cursus:
– cursuskosten zijn € 110,– (incl. koffie/thee en benodigd materiaal)
– aantal deelnemers: max. 2 per groep

Wat zijn de kosten van lidmaatschap?
– lidmaatschap is € 100,– per kwartaal (automatische incasso)
– lidmaatschap is exclusief materiaalkosten (emulsie, transparanten (prints) en inkten)
we adviseren elk nieuw lid een eigen zeefdrukraam aan te schaffen als hij lid wordt, dit om de kosten voor alle leden zo laag mogelijk te houden t.a.v. onderhoud (gemiddeld scherm is € 55,–)

Wil je weten welke faciliteiten tot je beschikking staan als lid, klik dan hier.

Cursus wordt gestart bij 2 aspirant-leden, wil je je opgeven? Stuur dan even een e-mail.

Screen printing members course to become a Mesh Print Club member.

If you want to become a member of the MPC, you must first follow a membership course.
During this members course you will learn the use of images, materials, differences in screen printing frames, applying emulsion, lighting, using screen printing tables and making your own screen print (in 2 layers).
Using examples we will show you what is possible with this technology. We will also explain how to use your personal dashboard function (24/7 access to the workshop). We have also made a film in which all the steps are explained again.

Please note that the member courses take place on a weekday (usually in the morning). Also, no upcoming memberships are included in the membership course price, these must then be paid for a current quarterly subscription.

Costs of the course:
– course costs are € 110 (incl. coffee/tea and required materials)
– number of participants: max. 2 per group
we advise every new member to purchase their own screen printing frame when they become a member, in order to keep maintenance costs as low as possible for all members (average screen is €55,—)

What are the costs of membership?
– membership is € 100 per quarter (direct debit)
– membership does not include material costs (emulsion, transparencies (prints) and inks)

If you would like to know what facilities are available to you as a member, click here.
Course is starting with 2 prospective members, would you like to register?
Please send an email.