De Mesh Print Club is een werkplaats waar zo’n 90 leden aan deelnemen. Deze deelnemers zijn onderdeel van allerlei branches, te weten: interieur-, landschaps-, stads en woningarchitectuur, vormgeving, commerciële mode, onderwijs, kunstenaars maar ook deelnemers die het ter ontspanning doen, zoals wij het zeggen beroepsmatige of amateur zeefdrukkers. Daarnaast organiseren wij vele exposities per jaar voor de deelnemers zodat zij hun vaardigheden aan het publiek ten toon kunnen stellen en daarmee ook het enthousiasme onder derden kunnen aanwakkeren.

Als Mesh organiseren wij ook vele workshops en cursussen per jaar voor het bedrijfsleven, onderwijs en derden.
De laastste jaren is er veel vraag van uit het onderwijs om deel te kunnen nemen met workshops of cursussen, veelal omdat alle analoge ambachten uit het aanbod zijn geschrapt of gewoonweg omdat er geen tijd meer voor is om dit te kunnen organiseren vanuit het reguliere aanbod. Hoewel het voor de Mesh geen strategie is, zien wij het wel als een onlosmakelijk onderdeel en doelstelling om het ambacht onder de aandacht te blijven brengen van jongeren (en ouderen). De Mesh is de laatste jaren enorm aan het verjongen en dat heeft, zoals de jongeren zelf aangeven, alles te maken met het feit dat ze graag analoge, creatieve vormgeving uitoefenen om de digitale druk aan te blijven kunnen. De nieuwe aanwas komt ook veelal uit het creatieve onderwijs zoals het GLR, Zadkine of de WdKA.

Met die redenen organiseren wij sinds jaar en dag reeds workshops en cursussen met name voor het onderwijs. Dit omdat het een tweerichtingsverkeer is van creativiteit en impulsen.
De mensen die deze workshops en cursussen voor Mesh organiseren hebben een jarenlange ervaring met de zeefdruktechniek maar ook zeer veel ervaring opgedaan met het geven van cursussen en workshops aan het onderwijs en weten de leerlingen daarom te enthousiasmeren, hoewel het ambacht dat veelal zelf doet.

Er zijn veel mogelijkheden om een leuke workshop of cursus te organiseren. Wij stellen veelal een paar vragen zodat wij samen met de onderwijsinstelling tot de juiste invulling kunnen komen van de cursus/workshop.
Zoals:
– hoeveel tijd is er beschikbaar?
– is er de wens om papier of textiel te bedrukken?
– uit hoeveel leerlingen bestaat de groep(en)?
– is er de wens om er een vervolgtraject van te maken?

We passen de workshops aan op de beschikbare tijd en de hoeveelheid deelnemers en soms ook aan het beschikbare budget waardoor de workshops/cursussen blijvend betaalbaar zijn. De groepsgrootte hanteren we meestal maximaal op 30/35.

Op dit moment zijn we bezig met de aanvraag als CJP-acceptant in de hoop dat we deze toegewezen krijgen zodat we meer scholen van dienst kunnen zijn.
Mocht je geënthousiasmeerd zijn, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

de workshops- en cursusleiders Mesh